Skip to content

„Szczepienia w pytaniach i odpowiedziach dla myślących rodziców”

szczepienia Szczepienia w pytaniach i odpowiedziach dla myślących rodzicówAutor: Dr Aleksander Kotok
Bezpieczeństwo i skuteczność szczepionek wywołują ostatnimi laty coraz więcej wątpliwości. Nawet zainteresowani tym tematem rodzice często nie znają przyczyn tych wątpliwości. W niniejszej książce czytelnik znajdzie krótkie informacje na temat chorób zakaźnych i szczepionek przeciwko nim, ukazujące nie tylko reklamowane przez medycynę oficjalną plusy, ale i przemilczane przez nią minusy masowego szczepienia dzieci i dorosłych. Przeznaczeniem tej pozycji jest zapoznanie czytelnika z różnymi punktami widzenia na tę ważną dla zdrowia kwestię, a poprzez to – pomoc w dokonaniu świadomego wyboru.

Książka jest adresowana do szerokiego kręgu odbiorców.

Rodzica myślącego cechuje większa dociekliwość oraz krytycyzm wobec reklam i powszechnie uznawanych autorytetów. Zanim taka matka i taki ojciec podadzą swemu dziecku zalecany przez kogoś produkt, postawią sobie pytanie: „Czy rzeczywiście jest to mu potrzebne i przyniesie mu korzyść?” – i dopiero po uzyskaniu wyczerpującej odpowiedzi, podejmą decyzję.

 

ADHD zanim sięgniesz po psychotropy…….

adhd1 ADHD zanim sięgniesz po psychotropy.......

National Alliance against Mandated Mental Health Screening & Psychiatric Drugging of Children jest organizacją użyteczności publicznej założoną przez rodziców dzieci, które zmarły wskutek przyjmowania środków psychotropowych na depresję, ADHD i inne zaburzenia zachowania.

Sprzedaż tych leków przysparza ich producentom wielomilionowych zysków. W takiej sytuacji trudno o rzetelność badań naukowych, statystyk i informacji w mediach. Wielu rodziców daje się zwieść sloganom upowszechnianym m.in. na sponsorowanych przez koncerny farmaceutyczne portalach internetowych, głoszącym, jakoby problemy ich dzieci były uwarunkowane kodowanymi genetycznie zaburzeniami biochemii mózgu, a tym samym możliwe do wyleczenia jedynie z pomocą tabletki.  Twierdzenia te są wielką manipulacją. W rzeczywistości do dziś nie wykryto żadnego genu warunkującego ADHD, nie ma też testów laboratoryjnych, na podstawie których można by rozpoznać tę chorobę, tak jak to dzieje się w przypadku fenyloketonurii czy innych chorób genetycznych. W upowszechnianych informacjach zataja się też fakt, że tabletki na ADHD to w istocie niebezpieczne narkotyki zaklasyfikowane przez CSA do tej samej grupy co kokaina i amfetamina. Że ich skuteczność, podobnie jak w przypadku amfetaminy, jest krótkotrwała, a stan po odstawieniu – gorszy niż przed rozpoczęciem leczenia; że ich przyjmowanie grozi poważnym uszkodzeniem nie tylko mózgu, ale i narządów wewnętrznych, mogącym prowadzić do śmierci. Nie ma statystyk na temat średniej długości życia osób leczonych w dzieciństwie psychotropami, dowiedziono jednak, że ich przyjmowanie znacząco zwiększa ryzyko popadnięcia w narkomanię i stosowania przemocy.

Opinia publiczna powinna wiedzieć, że np. najgłośniejsze masakry dokonane przez uczniów strzelających do kolegów popełnili chłopcy „leczeni” psychotropami. Celem National Alliance against Mandated Mental Health Screening & Psychiatric Drugging of Children jest upowszechnianie rzetelnej wiedzy na temat faktycznych przyczyn „plagi ADHD” oraz skutecznych sposobów pomocy dzieciom, których zachowanie odbiega od przyjętej normy. 15 lutego 2003 organizacja ta została nagrodzona za wybitny wkład w Obronę Praw Człowieka przez Citizens Commission on Human Rights